Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PGK/01/2024/EE, Grupa Zakupowa. Dostawa / kompleksowa dostawa energii elektrycznej na okres od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.

Justyna Kowalska
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Department: Gmina Stara Biała
Deadlines:
Published : 05-03-2024 10:26:00
Placing offers : 04-04-2024 10:00:00
Offers opening : 04-04-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 1093.56 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
00_SWZ_GZ.pdf pdf 584.74 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
03_Zal_1c_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 16.02 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
04_Zal_1d_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 22.98 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
01_Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 118.39 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
02_Zal_1b_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 59.84 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
08_Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 44 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
09_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 63 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
10_Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 49 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
05_Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 38.59 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
06_ Zal_3_JEDZ.doc doc 227 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
07_Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 54 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
12_Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 43 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
13_Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 48.5 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
14_Zal_8_Oswiadczenie_OSD.doc doc 35.5 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
15_Zal_9a_Umowa.pdf pdf 355.18 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
16_Zal_9b_Umowa.pdf pdf 331.29 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
17_Zal_9c_Umowa.pdf pdf 408.38 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
18_Zal_9d_Umowa.pdf pdf 338.95 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
19_Zal_2a_Formularz_pomocniczy.xlsx xlsx 21.78 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
11_Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 42 2024-03-05 10:26:00 Proceeding
21_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 149.3 2024-04-04 11:41:19 Public message

Announcements

2024-04-04 11:41 Justyna Kowalska Informacja z otwarcia ofert

21_Informacja_z_otwa [...].pdf

2024-04-04 10:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 zamówienia - 5 591 016,25 zł
Część 2 zamówienia - 1 319 463,99 zł
Część 3 zamówienia - 208 058,58 zł
Część 4 zamówienia - 1 452 381,98 zł zamówienie podstawowe (2 474 072,15 zł z uwzględnieniem opcji)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 880