Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00224735/01 Rozbiórki budynków mieszkalnych oraz zabudowy gospodarczej w Słupsku przy ul. Leśnej 1a i Leśnej 4 i 5

Deadlines:
Published : 29-02-2024 10:04:00
Placing offers : 14-03-2024 09:00:00
Offers opening : 14-03-2024 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.47 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 370.43 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 1- Formularz oferty.doc doc 70.5 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc doc 59 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 2a- Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc doc 59 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc doc 62 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 3a- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc doc 62.5 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 4- zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby.doc doc 43 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 5-Wzór umowy .doc doc 122 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 6 - Wykaz robót.doc doc 50 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 7- Wykaz osób.doc doc 38 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 8- Oświadczenie o aktualnosci braku podstaw wykluczenia - popr.doc doc 43.5 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 9 - STWiOR.docx docx 47.65 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Zał. 10 - przedmiar.pdf pdf 221.6 2024-02-29 10:04:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ.pdf pdf 219.72 2024-03-04 13:36:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 209.24 2024-03-14 11:17:35 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 209.3 2024-04-12 11:05:28 Public message

Announcements

2024-04-12 11:05 Dorota Wysocka Wybór oferty

Wybór oferty.pdf

2024-03-14 11:17 Dorota Wysocka informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-14 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę 200 000,00 zł
2024-03-04 13:36 Dorota Wysocka Odpowiedź na zapytania do treści SWZ

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 937