Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-22/24 (W.Sz.Z:TZ-280-22/24) Dostawa leków do realizacji programów lekowych

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 29-02-2024 09:24:00
Placing offers : 04-04-2024 08:30:00
Offers opening : 04-04-2024 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 22-24 dostawa leków do realizacji programów lekowych.doc doc 852 2024-02-29 09:24:00 Proceeding
SWZ 22-24 dostawa leków do realizacji programów lekowych.pdf pdf 1585.56 2024-02-29 09:24:00 Proceeding
Zadania od Nr 1 do Nr 13 Załącznik Nr 2 do SWZ 22-24.xlsx xlsx 47.57 2024-02-29 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - JEDZ 22-24.doc doc 276.5 2024-02-29 09:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 248.95 2024-02-29 09:24:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 22-24.pdf pdf 664.07 2024-03-20 14:15:24 Public message
Odpowiedzi na pytania 22-24 z dnia 21.03.2024.pdf pdf 608.05 2024-03-21 11:50:06 Public message
Informacja z otwrcia ofert 22-24.pdf pdf 142.44 2024-04-04 10:18:31 Public message

Announcements

2024-04-04 10:18 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwrcia [...].pdf

2024-04-04 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:
Zadanie Nr 1 - 675 902,78 zł netto + VAT
Zadanie Nr 2 - 834 432,41 zł netto + VAT
Zadanie Nr 3 - 65 686,11 zł netto + VAT
Zadanie Nr 4 - 264 131,48 zł netto + VAT
Zadanie Nr 5 - 169 600,00 zł netto + VAT
Zadanie Nr 6 - 223 633,33 zł netto + VAT
Zadanie Nr 7 - 336 894,44 zł netto + VAT
Zadanie Nr 8 - 768 730,56 zł netto + VAT
Zadanie Nr 9 - 208 820,37 zł netto + VAT
Zadanie Nr 10 - 996 407,41 zł netto + VAT
Zadanie Nr 11 - 2 374 444,44 zł net + VAT
Zadanie Nr 12 - 1 123 515,74 zł net + VAT
Zadanie Nr 13 - 1 849 248,15 zł net + VAT
2024-03-21 11:50 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na pytania z dnia 21.03.2024r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-03-20 14:15 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na pytania z dnia 20.03.2024r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1084