Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/LiSO/2024 Świadczenie usług pralniczych dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Ełku

Deadlines:
Published : 28-02-2024 14:56:00
Placing offers : 04-03-2024 08:00:00
Offers opening : 04-03-2024 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ zaprasza do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług pralniczych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla TS WCKiK w Ełku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pralniczych zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących odzieży i pościeli w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest Terenowa Stacja WCKiK w Ełku.

Szczegóły oraz warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy wg następującego kryterium: najniższa cena przedstawionej oferty.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna.pdf pdf 472.26 2024-02-28 14:56:00 Criterion
OŚWIADCZENIE.pdf pdf 156.62 2024-02-28 14:56:00 Criterion
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O WYKLUCZENIU.pdf pdf 105.99 2024-02-28 14:56:00 Criterion
Wzór_umowy_na_pranie.pdf pdf 296.16 2024-02-28 14:56:00 Criterion

Announcements

2024-03-08 08:13 Magdalena Książek Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie informuje, że w postępowaniu na świadczenie usług pralniczych dla Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Ełku została wybrana oferta firmy:
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
19-200 Grajewo Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
NIP 7191361728
z ceną netto: 3 125,00 zł

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa pralnicza z pełnym wykończeniem Usługa pralnicza zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących odzieży i pościeli (250 kg na 12 miesięcy) 250 kg - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Klauzula - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required

Klauzula informacyjn [...].pdf

(0)
4 Oświadczenie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required

OŚWIADCZENIE.pdf

(0)
5 Wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Wzór_umowy_na_pranie [...].pdf

(0)
6 Oświadczenie wykonawcy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required

OŚWIADCZENIE WYKONAW [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 222