Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.14.2024 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, w Bielsku-Białej. Znak sprawy: DZP.271.14.2024

Oliwia Warchoł
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-02-2024 12:48:00
Placing offers : 08-03-2024 10:00:00
Offers opening : 08-03-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 568.5 2024-02-28 12:48:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 1748.54 2024-02-28 12:48:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 57.57 2024-03-01 13:36:55 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 70 2024-03-04 13:27:05 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 3 laktator szpitalny.docx docx 30.59 2024-03-04 13:27:05 Public message
Zapytania i odpowiedzi - pismo znak DZP.271.14.2024-2.pdf pdf 89.07 2024-03-04 13:38:19 Public message
Zapytania i odpowiedzi - pismo znak DZP.271.14.2024-4.pdf pdf 54.06 2024-03-04 13:39:55 Public message
Wykaz ofert - protokół z otwarcia.pdf pdf 66.08 2024-03-08 14:09:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 80.22 2024-03-20 12:26:41 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 56.17 2024-03-08 10:00:00 Public message

Announcements

2024-03-20 12:26 Oliwia Warchoł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-08 14:09 Oliwia Warchoł Wykaz ofert - protokół z otwarcia

Wykaz ofert - protok [...].pdf

2024-03-08 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-03-04 13:39 Oliwia Warchoł Zapytania i odpowiedzi - pismo znak DZP.271.14.2024-4

Zapytania i odpowied [...].pdf

2024-03-04 13:38 Oliwia Warchoł Zapytania i odpowiedzi - pismo znak DZP.271.14.2024-2

Zapytania i odpowied [...].pdf

2024-03-04 13:27 Oliwia Warchoł Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy, oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3

Zmodyfikowany Załącz [...].doc

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

2024-03-01 13:40 Oliwia Warchoł The message was withdrawn by the Buyer.
2024-03-01 13:36 Oliwia Warchoł Modyfikacja treści SWZ

Modyfikacja treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 483