Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-6/2024 Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej

Deadlines:
Published : 27-02-2024 14:32:00
Placing offers : 15-03-2024 09:00:00
Offers opening : 15-03-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.57 2024-02-27 14:32:11 Proceeding
SWZ.pdf pdf 544.22 2024-02-27 14:32:11 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 67 2024-02-27 14:32:11 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.xls xls 36.5 2024-02-27 14:32:11 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ - Wykaz parametrów wymaganych.docx docx 32.55 2024-02-27 14:32:11 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 45 2024-02-27 14:32:11 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 31 2024-02-27 14:32:11 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 388.26 2024-02-27 14:32:11 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-6-2024.pdf pdf 611.84 2024-02-29 14:14:37 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 414.27 2024-03-05 09:08:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.2 2024-03-05 09:08:35 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ (2)_DZP-6-2024.pdf pdf 533.21 2024-03-11 14:30:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_06_2024.pdf pdf 440.1 2024-03-15 09:38:15 Public message
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy (1).pdf pdf 217.89 2024-03-15 09:38:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP_6_2024.pdf pdf 432.49 2024-03-19 11:16:14 Public message

Announcements

2024-03-19 11:16 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-03-15 09:38 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik Nr 1A do S [...].pdf

2024-03-15 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 247 515,50 zł brutto.
2024-03-11 14:30 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ (2).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2024-03-11 14:22 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2024-03-11 14:20 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2024-03-11 14:16 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2024-03-05 09:08 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-29 14:14 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449