Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.261.11.2024 Adaptacja pomieszczeń technicznych i przebudowy istniejącego zaplecza sanitarno-socjalnego na szatnię przepustową w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Wiśniowej, gmina Poczesna

Deadlines:
Published : 28-02-2024 08:38:00
Placing offers : 22-03-2024 11:00:00
Offers opening : 22-03-2024 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na adaptację pomieszczeń technicznych i przebudowy istniejącego zaplecza sanitarno-socjalnego na szatnię przepustową w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Wiśniowej, gmina Poczesna 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.11.2024.

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
11 Załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 382.27 2024-02-28 08:38:00 Proceeding
STWiOR.zip zip 7862.83 2024-02-28 08:38:00 Proceeding
Branża Architektoniczna.zip zip 5432.32 2024-02-28 08:38:00 Proceeding
Branża - CO,WOD-KAN, Wentylacja mechaniczna.zip zip 2892.2 2024-02-28 08:38:00 Proceeding
11 Załącznik nr 1, 2, 4 do SWZ.docx docx 33.36 2024-02-28 08:38:00 Proceeding
11 SWZ.pdf pdf 200.89 2024-02-28 08:38:00 Proceeding

Announcements

2024-02-28 09:46 Artur Połys Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: .

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena ofertowa adaptacja pomieszczeń technicznych i przebudowy istniejącego zaplecza sanitarno-socjalnego na szatnię 1 building work - (0)
2 Cena ofertowa adaptacja pomieszczeń technicznych i przebudowy istniejącego zaplecza sanitarno-socjalnego na szatnię 1 building work - (0)
3 Cena ofertowa adaptacja pomieszczeń technicznych i przebudowy istniejącego zaplecza sanitarno-socjalnego na szatnię 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dokumenty wymagane - - (0)
3 Tajemnica Przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy (0)
(0)

The number of page views: 153