Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa pięciu tras łańcuchowych dla OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

Piotr Jagodziński
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: GPP Grupa Zakupowa
Deadlines:
Published : 27-02-2024 13:22:00
Placing offers : 08-03-2024 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE .pdf pdf 192.19 2024-02-27 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 projekt umowy zakup tras łańcuchowych projekt.doc doc 98.5 2024-02-27 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie sankcyjne .docx docx 20.07 2024-02-27 13:22:00 Proceeding

Announcements

2024-03-25 17:19 Piotr Jagodziński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, że w postępowaniu dokonany został wybór oferty najkorzystniejszej, którą okazała się oferta złożona przez firmę: TIKON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa pięciu tras łańcuchowych Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu 1 set OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
Budowlanych 7
86-300, Grudziądz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Akceptacja załączonego projektu umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Referencje - Proszę załączyć co najmniej dwie referencje potwierdzające realizację dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia w ostatnich trzech latach. Attachment required (0)
4 Oświadczenie sankcyjne - Proszę załączyć podpisane oświadczenie sankcyjne Attachment required (0)
5 Termin związania ofertą wynosi 30 dni - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 398