Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/2024 17/2024 Dostawa wyposażenia do poradni i gabinetów zabiegowych do nowo powstałej części szpitala - 3 pakiety

Deadlines:
Published : 27-02-2024 11:51:00
Placing offers : 04-04-2024 09:00:00
Offers opening : 04-04-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.64 2024-02-27 11:51:00 Proceeding
SWZ wyposażenie poradni.docx docx 223.85 2024-02-27 11:51:00 Proceeding
SWZ wyposażenie poradni.pdf pdf 865.13 2024-02-27 11:51:00 Proceeding
espd-request(55).zip zip 69.85 2024-02-27 11:51:00 Proceeding
odp. na pyt.pdf pdf 481.2 2024-03-08 11:59:01 Public message
odp. na pyt.2.pdf pdf 1355.83 2024-03-14 09:59:29 Public message
odp. na pyt.3.pdf pdf 740.83 2024-03-21 11:19:32 Public message
odpo. na pyt.4.pdf pdf 446.12 2024-03-21 11:20:52 Public message
odp na pyt 5.pdf pdf 435.05 2024-03-26 13:57:21 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 134.82 2024-04-04 11:56:27 Public message

Announcements

2024-04-04 11:56 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-04 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Pakiet 1- 309 744,00 zł brutto, Pakiet 2 - 161 455,20 zł brutto, Pakiet 3 - 14 814,81 zł brutto
2024-03-26 13:57 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 5

odp na pyt 5.pdf

2024-03-21 11:20 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 4

odpo. na pyt.4.pdf

2024-03-21 11:19 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 3

odp. na pyt.3.pdf

2024-03-14 09:59 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 2

odp. na pyt.2.pdf

2024-03-08 11:59 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

odp. na pyt.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1205