Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00220368 9/PNP/SW/2024 - „Dostawa leku z programów lekowych, leków oraz cewników do długoterminowego dostępu żylnego.”

Deadlines:
Published : 27-02-2024 09:50:00
Placing offers : 07-03-2024 09:00:00
Offers opening : 07-03-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
9- Ogłoszenia o zamówieniu 231.71 2024-02-27 09:50:00 Proceeding
9 - SWZ.pdf pdf 642.16 2024-02-27 09:50:00 Proceeding
9 - SWZ.DOC DOC 656 2024-02-27 09:50:00 Proceeding
9 - Załączniki nr 1, 3, 4, 5 , 6, 7, 7a, 9, 10 do SWZ.doc doc 332.5 2024-02-27 09:50:00 Proceeding
9 - Załączniki nr 1, 3, 4, 5 , 6, 7, 7a, 9, 10 do SWZ.pdf pdf 809.98 2024-02-27 09:50:00 Proceeding
9 - Załącznik nr 2 Opis przedmiotu Zamówienia.xlsx xlsx 47.91 2024-02-27 09:50:00 Proceeding
9 - Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy na 6 miesięcy.docx docx 39.68 2024-02-27 09:50:00 Proceeding
9 - Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy na 6 miesięcy.pdf pdf 310.16 2024-02-27 09:50:00 Proceeding
9 - Załacznik nr 8a do SWZ Wzór umowy na 12 miesięcy.docx docx 43.43 2024-02-27 09:50:00 Proceeding
9 - Załacznik nr 8a do SWZ Wzór umowy na 12 miesięcy.pdf pdf 303.86 2024-02-27 09:50:00 Proceeding

Announcements

2024-03-06 15:16 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-27 09:54 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Błędnie wybrany tryb postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 144