Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.12.2024 Budowa ulicy Przytorowej w Pruszkowie

Referat ds. zamówień publicznych..
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 26-02-2024 17:49:00
Placing offers : 19-03-2024 09:00:00
Offers opening : 19-03-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.12.2024- Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.97 2024-02-26 17:49:00 Proceeding
WSR.271.12.2024 -SWZ z załącznikami.zip zip 1003.01 2024-02-26 17:49:00 Proceeding
WSR.271.12.2024 - załącznik nr 8 - dokumentacja techniczna.zip zip 474345.67 2024-02-26 17:49:00 Proceeding
WSR.271.4.12.2024(27)- pytania i odpowiedzi.pdf pdf 152.71 2024-03-01 08:19:10 Public message
WSR.271.4.12.2024(33)- pytania i odpowiedzi.pdf pdf 149.25 2024-03-04 14:11:32 Public message
WSR.271.12.2024- Załącznik nr 8- Dokumentacja techniczna obowiązująca od dnia 04.03.2024 .7z 7z 294763.14 2024-03-04 14:11:32 Public message
WSR.271.4.12.2024(38)- pytania i odpowiedzi.pdf pdf 147.27 2024-03-11 08:56:41 Public message
WSR.271.4.12.2024(35)- pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert,.zip zip 171.87 2024-03-07 12:19:08 Public message
WSR.271.4.12.2024(40)- pytania i odpowiedzi.pdf pdf 148.36 2024-03-11 13:44:06 Public message
WSR.271.4.12.2024(44)- pytania i odpowiedzi.pdf pdf 254.3 2024-03-13 13:15:28 Public message
WSR.271.12.2024 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 110.75 2024-03-19 10:49:40 Public message
WSR.271.5.12.2024 Zawiadomienie o wyborze oferty..pdf pdf 184.12 2024-04-15 16:23:51 Public message

Announcements

2024-04-15 16:23 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.5.12.2024- Zawiadomienie o wyborze oferty

WSR.271.5.12.2024 Za [...].pdf

2024-03-19 10:49 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.12.2024- Informacja z otwarcia ofert

WSR.271.12.2024 - In [...].pdf

2024-03-19 09:36 Referat ds. zamówień publicznych.. Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1605 ze zmianami), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę (brutto): 12 500 000,00 zł.
2024-03-13 13:15 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.12.2024(44) - pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.12.2024(44 [...].pdf

2024-03-11 13:44 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.12.2024(40)- pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.12.2024(40 [...].pdf

2024-03-11 13:43 Referat ds. zamówień publicznych.. The message was withdrawn by the Buyer.
2024-03-11 08:56 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.12.2024(38) - pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.12.2024(38 [...].pdf

2024-03-07 12:19 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.12.2024(33) - pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WSR.271.4.12.2024(35 [...].zip

2024-03-04 14:11 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.12.2024(33) - pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.12.2024(33 [...].pdf

WSR.271.12.2024- Zał [...].7z

2024-03-01 08:19 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.12.2024(27) - pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.12.2024(27 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2159