Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ubezpieczenie pojazdów Komendy Wojewódzkiej Państwo-wej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z województwa podkarpackiego

Tomasz Pustelak
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Deadlines:
Published : 26-02-2024 15:46:00
Placing offers : 08-03-2024 10:00:00
Offers opening : 08-03-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WT. 2370.5.2024 - Załącznik nr 1_Program ubezpieczenia.doc doc 180 2024-02-26 15:46:00 Proceeding
WT.2370.5.2024 - ogłoszenie o zamówienu.pdf pdf 279.84 2024-02-26 15:46:00 Proceeding
WT.2370.5.2024 - SWZ.doc doc 325.5 2024-02-26 15:46:00 Proceeding
WT.2370.5.2024 - SWZ.pdf pdf 12309.35 2024-02-26 15:46:00 Proceeding
WT.2370.5.2024 -Załącznik nr 2 - Wykaz Ubezpieczonych-pojazdów-odszkodowań.xlsx xlsx 39.38 2024-02-26 15:46:00 Proceeding
WT.2370.5.2024 - Załącznik nr 3,4,5,6 -Wzór Noty Pokrycia.docx docx 34.99 2024-02-26 15:46:00 Proceeding
WT.2370.5.2024 - Załącznik nr 7a -Formularz ofertowy.doc doc 121 2024-02-26 15:46:00 Proceeding
WT.2370.5.2024 - Załącznik nr 7b -_Szczegółowy formularz ofertowy.xls xls 67.5 2024-02-26 15:46:00 Proceeding
WT.2370.5.2024 - Załącznik nr 8,9,11,12,13 -Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 50.79 2024-02-26 15:46:00 Proceeding
WT.2370.5.2024 -Załącznik nr 10_Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń.pdf pdf 2670.57 2024-02-26 15:46:00 Proceeding
WT.2370.5.2024 - Informacja o treści pytań Wykonawcy oraz udzielonych wyjaśnieniach Zamawiającego.T.pdf pdf 122.64 2024-03-04 10:23:11 Public message
WT.2370.5.2024 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.98 2024-03-04 10:23:11 Public message
WT.2370.5.2024 - Zmana treści SWZ.T.pdf pdf 107.86 2024-03-04 10:23:11 Public message
WT.2370.5.2024 - informacja z otwarcia.pdf pdf 140.79 2024-03-08 14:48:52 Public message
WT.2370.5.2024 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - na stronę..pdf pdf 152.13 2024-03-11 14:47:30 Public message

Announcements

2024-03-11 14:47 Grzegorz Dubiel WT.2370.5.2024 - Informacja o wyborze oferty.

WT.2370.5.2024 - Zaw [...].pdf

2024-03-08 14:48 Grzegorz Dubiel WT.2370.5.2024 - Informacja z sesji otwarcia

WT.2370.5.2024 - inf [...].pdf

2024-03-08 10:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 424 000,00 zł
2024-03-04 10:23 Grzegorz Dubiel WT.2370.5.2024 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, WT.2370.5.2024 - Informacja o treści pytań Wykonawcy oraz udzielonych wyjaśnieniach Zamawiającego.T, WT.2370.5.2024 - Zmiana treści SWZ.T

WT.2370.5.2024 - Inf [...].pdf

WT.2370.5.2024 - ogł [...].pdf

WT.2370.5.2024 - Zma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 381