Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.3.2024 Mechaniczne pozimowe oraz letnie oczyszczanie ulic/dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego

Deadlines:
Published : 26-02-2024 14:35:00
Placing offers : 05-03-2024 10:00:00
Offers opening : 05-03-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.97 2024-02-26 14:35:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 808.19 2024-02-26 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Projektowane PU.docx docx 52.51 2024-02-26 14:35:00 Proceeding
Załączniki nr (1,3,4 i 5) do SWZ.doc doc 141.5 2024-02-26 14:35:00 Proceeding
Załączniki nr (6-10) do SWZ.doc doc 109.5 2024-02-26 14:35:00 Proceeding
SST- Oczyszczanie 2024.pdf pdf 482.66 2024-02-26 14:35:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 469.68 2024-03-01 14:49:12 Proceeding
Wykaz dróg i ulic PZD.pdf pdf 348.52 2024-03-01 14:49:15 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 499.05 2024-03-05 13:15:41 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 565.95 2024-03-13 14:44:49 Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 66.64 2024-04-15 11:49:12 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 538.8 2024-03-05 10:00:00 Public message

Announcements

2024-04-15 11:49 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2024-03-13 14:44 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-05 13:15 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-05 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 525