Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/5/2024 Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc

Deadlines:
Published : 26-02-2024 11:39:00
Placing offers : 05-03-2024 08:00:00
Offers opening : 05-03-2024 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 125.83 2024-02-26 11:39:00 Proceeding
SWZ_ZP_5_2024_Sprzęt_do_diagnostyki_i_leczenia_raka_płuc.pdf pdf 990.39 2024-02-26 11:39:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI_1_5.zip zip 3488.63 2024-02-26 11:39:00 Proceeding
Informacje_z_otwarcia_ofert_ZP_5_2024.pdf pdf 44.49 2024-03-05 10:42:22 Public message
Zał_nr_1_Oferta.pdf pdf 306.61 2024-03-05 10:42:22 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_06032024.pdf pdf 160.94 2024-03-06 13:42:15 Public message

Announcements

2024-03-06 13:42 Andrzej Żuk Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 działając na podstawie art. 253 ust. 1 uPzp, zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023.1605 t.j.) poniżej 221 000 Euro na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc Nr spr. ZP/5/2024, informuje o dokonanym na podstawie art. 239 ust. 1 uPzp wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2024-03-05 10:42 Andrzej Żuk Informacja z otwarcia ofert ZP/5/2024. Zgodnie z art. 74 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp zamawiający udostępnia oferty które wpłynęły w niniejszym postępowaniu

Informacje_z_otwarci [...].pdf

Zał_nr_1_Oferta.pdf

2024-03-05 08:00 Buyer message Kwota gross jaką może przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia 740 372,40 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 311