Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WAT.272.2.011.021.2024.BS Serwis i naprawa samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w OT Legnica

Deadlines:
Published : 26-02-2024 11:33:00
Placing offers : 05-03-2024 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 71 320 90 87    

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.docx docx 51.73 2024-02-26 11:33:00 Proceeding
Regulamin.docx docx 17.57 2024-02-26 11:33:00 Criterion
zalacznik nr 2.docx docx 20.26 2024-02-26 11:33:00 Criterion
zalacznik nr 4.doc doc 34.5 2024-02-26 11:33:00 Criterion
zalacznik nr 3.docx docx 30.55 2024-02-26 11:39:02 Criterion
zalacznik nr 1.doc doc 38 2024-02-26 11:33:00 Criterion
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 347.67 2024-03-11 07:12:17 Public message

Announcements

2024-03-11 07:12 Bogdan Szczucki Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe o numerze WAT.272.2.011.021.2024.BS z uwagi na fakt, iż jedyny oferent nie spełnił warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.2.1.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2024-03-11 07:11 Bogdan Szczucki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe o numerze WAT.272.2.011.021.2024.BS z uwagi na fakt, iż jedyny oferent nie spełnił warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.2.1.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wartość oferty Razem I+II 1 pc. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. B. Krzywoustego 28
51-165, Wrocław
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 71% Offer value Attachment required

zalacznik nr 2.docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności i umowa - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

zalacznik nr 3.docx

(0)
3 Regulamin - Proszę potwierdzić zapoznanie się z regulaminem i klauzulą RODO, wpisując "Potwierdzam"

Regulamin.docx

(0)
4 Odległość od zamawiającego do zakładu naprawczego 15% odległość od zamawiającego do zakładu naprawczego licząc drogą w linii prostej google maps. Proszę wpisać km odległości. (0)
5 Okres gwarancji 14% Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace i zamontowane materiały (części). Proszę wpisać miesiące gwarancji. (0)
6 Dołączony i podpisany wykaz wykonanych usług - Dołączony i podpisany wykaz wykonanych usług Attachment required

zalacznik nr 4.doc

(0)
7 Dołączony i podpisany wykaz urządzeń technicznych - Dołączony i podpisany wykaz urządzeń technicznych Attachment required

zalacznik nr 1.doc

(0)
(0)

The number of page views: 294