Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IUE.271.5.2024 DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z UKŁADEM NAPĘDOWYM 4X4 (uterenowiony, używany) DLA JEDNOTKI OSP BOROWA

Janusz Bryg
Gmina Czarna
Deadlines:
Published : 26-02-2024 08:20:00
Placing offers : 04-03-2024 09:00:00
Offers opening : 04-03-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dc3696-f8a8-e3bb-53d8-1f00014e61c1.pdf pdf 118.67 2024-02-26 08:20:00 Proceeding
2024-05 SWZ OSP.zip zip 351.33 2024-02-26 08:20:00 Proceeding
2024-05 wyj nr 1.pdf pdf 218.87 2024-02-27 13:05:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 229.25 2024-03-04 11:22:53 Public message
2024-05 wynik osp.pdf pdf 384.5 2024-03-11 12:01:11 Public message

Announcements

2024-03-11 12:01 Janusz Bryg W załączeniu informacja o wyborze oferty. Dziękuje. Janusz Bryg

2024-05 wynik osp.pd [...].pdf

2024-03-04 11:22 Janusz Bryg Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-27 13:05 Janusz Bryg W załączeniu przedkładamy wyjaśnienie nr 1 do zamówienia. Dziękuję. Janusz Bryg

2024-05 wyj nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 303