Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/2024 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krótkiej i Wałowej w Oświęcimiu

Deadlines:
Published : 23-02-2024 11:52:00
Placing offers : 11-03-2024 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krótkiej i Wałowej w Oświęcimiu".

Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) wraz z całością materiałów przetargowych udostępniono do pobrania w załącznikach poniżej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
03 Zał. 6 - Wzór umowy.pdf pdf 99.81 2024-02-23 11:52:00 Proceeding
04 Zał. 7 - Plan sytuacyjny.pdf pdf 2292.19 2024-02-23 11:52:00 Proceeding
05 Zał. 8 - Dokumentacja projektowa.zip zip 73160.08 2024-02-23 11:52:00 Proceeding
06 Zał. 9 - Przedmiar robót.pdf pdf 250.81 2024-02-23 11:52:00 Proceeding
01 SWZ.pdf pdf 243.96 2024-02-23 11:52:00 Proceeding
02 Zał. 1 do 5 - Formularze i oświadczenia.doc doc 90 2024-02-23 11:57:34 Proceeding
07 Pytanie i odpowiedź nr 1.pdf pdf 52.01 2024-02-26 14:02:41 Public message
08 Pytanie i odpowiedź nr 2.pdf pdf 49.43 2024-03-08 07:59:43 Public message
09 Pytanie i odpowiedź nr 3.pdf pdf 49.33 2024-03-08 13:34:20 Public message
10 Informacje po otwarciu ofert.pdf pdf 46.49 2024-03-11 10:44:40 Public message
11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 45.08 2024-03-14 14:01:17 Public message

Announcements

2024-03-14 14:01 Dariusz Cieciak Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11 Informacja o wybo [...].pdf

2024-03-11 10:44 Dariusz Cieciak Zamawiający publikuje informacje po otwarciu ofert.

10 Informacje po otw [...].pdf

2024-03-08 13:34 Dariusz Cieciak Zamawiający zamieszcza pytanie otrzymane od Wykonawcy oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego w dniu 08.03.2024

09 Pytanie i odpowie [...].pdf

2024-03-08 07:59 Dariusz Cieciak Zamawiający zamieszcza pytanie otrzymane od Wykonawcy oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego w dniu 08.03.2024

08 Pytanie i odpowie [...].pdf

2024-02-26 14:02 Dariusz Cieciak Zamawiający zamieszcza pytanie otrzymane od Wykonawcy oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego w dniu 26.02.2024

07 Pytanie i odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (0)
(0)

The number of page views: 704