Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Kompleksowa deratyzacja w nieruchomościach Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp z o.o. w Słupsku

Deadlines:
Published : 22-02-2024 07:50:00
Placing offers : 27-02-2024 08:00:00
Offers opening : 27-02-2024 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Postępowanie dotyczy przeprowadzenia deratyzacji w nieruchomościach zarządzanych przez PGM Sp z o.o.

Termin wykonania - I - etapu od dnia 15.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r.

 Termin wykonania - II - etapu od dnia 15.10.2024 r. do dnia 15.11.2024 r.

 oraz dodatkowo w ramach profilaktyki gwarancyjnej – sukcesywnie wg występujących potrzeb od zawarcia umowy do 15.12.2024r. 

  1. Szczegółowy zakres  obejmuje w szczególności:

1)    wyłożenie, w ramach powszechnej akcji deratyzacji odpowiednich środków trujących na oznakowanych tackach w korytarzach piwnicznych oraz zamiennie
w komórkach gospodarczych na terenach posesji przynależnych budynków
w przypadku gdy budynki nie posiadają piwnic,

2)     wykonanie dodatkowych usług deratyzacji poza terminami obowiązkowych etapów,

3)     oznakowanie miejsc wyłożenia trucizny przez umieszczenie w widocznych miejscach ulotek informacyjno – ostrzegawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4)     zebranie i wywiezienie do punktu utylizacji padłych gryzoni po zakończeniu każdego z etapów deratyzacji oraz na bieżąco w przypadkach zgłaszanych przez Zamawiającego,

5)     zebranie pozostałości trutki i usunięcie ulotek po zakończeniu akcji deratyzacji
w terminach wynikających z odpowiednich przepisów sanitarnych. 

    Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)     treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonymi w regulaminie,

2)     wykonawca nie spełnił choćby jednego z wymagań określonych w niniejszym dokumencie,

3)     jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

4)     oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Oferenta która zaoferuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt. natomiast pozostałe oferty oceniane będą według poniższego wzoru :

C = cena oferty najtańszej / cenę oferty badanej x 100 x 100 % 

W niniejszym postępowaniu oferentom nie przysługuje odwołanie.

Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia. 


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wykaz budynków do derat.- AZG.pdf pdf 161.1 2024-02-22 07:50:00 Proceeding
Wzór umowy 2024....doc doc 61 2024-02-22 07:50:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Deratyzacja w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych Etap pierwszy od 15 marca do 15 kwietnia 292 pc. - (0)
2 Deratyzacja w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych Etap drugi od 15 października do 15 listopada 292 pc. - (0)
3 Dodatkowa niezwłoczna deratyzacja w przypadku pojawienia się gryzoni - 35 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2685 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 194