Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.20.2024.DR Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych oraz służebności gruntowych i przesyłu.

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-02-2024 14:36:00
Placing offers : 01-03-2024 10:00:00
Offers opening : 01-03-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I SWZ Instrukcji dla Wykonawcy.pdf pdf 211.85 2024-02-22 14:36:00 Proceeding
Dział II SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 50.57 2024-02-22 14:36:00 Proceeding
Dział III Projektowane posanowienia umowy.pdf pdf 108.13 2024-02-22 14:36:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 90.89 2024-02-22 14:36:00 Proceeding
załączniki do SWZ wersja edytowalna.odt odt 44.46 2024-02-22 14:36:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 116.04 2024-03-01 10:26:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 115.66 2024-03-11 10:39:03 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 115.9 2024-03-12 12:52:08 Public message

Announcements

2024-03-12 12:52 Dominika Rucińska Informacja o wyborze

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-11 10:39 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-01 10:26 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-01 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 12.240,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 177