Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.227.2.2024 Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej

Sebastian Cichy
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej Department: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Deadlines:
Published : 20-02-2024 15:39:00
Placing offers : 28-02-2024 09:00:00
Offers opening : 28-02-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 247.46 2024-02-20 15:39:00 Proceeding
Specyfikacja_Warunków_Zamówienia 20.02.2024.pdf pdf 752.99 2024-02-20 15:39:00 Proceeding
załączniki_nr_1-8_do_SZW.zip zip 830.63 2024-02-20 15:39:00 Proceeding
Informacje_dla_Wykonawców_nr_1.pdf pdf 193.53 2024-02-23 13:25:02 Public message
załącznik_nr_7.3_Zadanie 3 - szafa na endoskopy - modyfikacja 23.02.2024.docx docx 25.28 2024-02-23 13:25:02 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 195.39 2024-02-28 10:40:32 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 362.56 2024-02-28 14:58:20 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 1210.99 2024-03-15 09:44:07 Public message

Announcements

2024-03-15 09:44 Sebastian Cichy Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-28 14:58 Sebastian Cichy Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-02-28 10:40 Sebastian Cichy Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-02-23 13:25 Sebastian Cichy Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacje_dla_Wykon [...].pdf

załącznik_nr_7.3_Zad [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 659