Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.21.2024.JM Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

Joanna Michniewicz
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-02-2024 12:34:00
Placing offers : 11-03-2024 12:00:00
Offers opening : 11-03-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki do umowy.zip zip 504.29 2024-02-22 12:34:00 Proceeding
przedmiary.zip zip 628.87 2024-02-22 12:34:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 53035.67 2024-02-22 12:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 250.43 2024-02-22 12:34:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 110.88 2024-02-22 12:34:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 284.71 2024-02-22 12:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 91.02 2024-02-22 12:34:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.odt odt 98.07 2024-03-12 09:50:21 Public message
informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 116.39 2024-03-26 10:56:58 Public message
informacja o wyborze najkorzystnijszej oferty 2.pdf pdf 120.58 2024-04-04 15:46:50 Public message

Announcements

2024-04-04 15:46 Joanna Michniewicz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-26 10:56 Joanna Michniewicz Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-12 09:50 Joanna Michniewicz informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].odt

2024-03-11 12:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 1.000.000,00 zł (brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 840