Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/127/201/24 Dostawy produktu leczniczego do programu lekowego: INCLISIRANUM

Deadlines:
Published : 19-02-2024 15:40:00
Placing offers : 27-02-2024 09:00:00
Offers opening : 27-02-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1a. SWZ.pdf pdf 3989.14 2024-02-19 15:40:00 Proceeding
1b. SWZ Tryb podstawowy.pdf pdf 594.54 2024-02-19 15:40:00 Proceeding
2. Zal nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 34.48 2024-02-19 15:40:00 Proceeding
3. Zal nr 2 Formularz cenowy.xls xls 59 2024-02-19 15:40:00 Proceeding
4. Zal nr 3 Wzor umowy.pdf pdf 442.46 2024-02-19 15:40:00 Proceeding
5. Zał. nr 4, 4a, 5 , 5a, 6, 7 Oświadczenia.docx docx 35.17 2024-02-19 15:40:00 Proceeding
6. Zal nr 8 Wzor umowy powierzenia.pdf pdf 690.93 2024-02-19 15:40:00 Proceeding
0. 2024_BZP 00209578_01 ogloszenie o zamowieniu opublikowane.pdf pdf 81.7 2024-02-19 15:40:00 Proceeding
Odpowiedzi_127.pdf pdf 530.57 2024-02-22 11:16:45 Public message
odpowiedzi pismo_127.pdf pdf 251.04 2024-02-22 11:16:45 Public message
Informacja z otwarcia pismo_127.pdf pdf 146.47 2024-02-27 13:53:03 Public message
Informacja z otwarcia_127.pdf pdf 461.45 2024-02-27 13:53:03 Public message
Wyniki Internet_127.pdf pdf 567.37 2024-02-28 13:43:31 Public message
Wyniki Internet_ pismo127.pdf pdf 222.76 2024-02-28 13:43:31 Public message

Announcements

2024-02-28 13:43 Ewa Kupis Rozstrzygnięcie postępowania

Wyniki Internet_127. [...].pdf

Wyniki Internet_ pis [...].pdf

2024-02-27 13:53 Ewa Kupis Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-27 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwotę jaka przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego wynosi 260 000,06 zł brutto.
2024-02-22 11:16 Ewa Kupis Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi_127.pdf

odpowiedzi pismo_127 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 356