Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.14.2024 Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane

Deadlines:
Published : 16-02-2024 15:18:00
Placing offers : 05-03-2024 11:00:00
Offers opening : 05-03-2024 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (14).pdf pdf 140.51 2024-02-16 15:18:00 Proceeding
SWZ (14).pdf pdf 1180.81 2024-02-16 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 76.94 2024-02-16 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 12.14 2024-02-16 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja teczniczna.pdf pdf 316.36 2024-02-16 15:18:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (14).docx docx 41.19 2024-02-16 15:18:00 Proceeding
Modyfikacja treści wzoru umowy (14).pdf pdf 530.1 2024-02-28 09:14:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14).pdf pdf 35.78 2024-02-28 09:14:51 Public message
Zmodyfikowany wzór umowy (14).pdf pdf 551.46 2024-02-28 09:14:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert (14).pdf pdf 449.12 2024-03-05 12:55:56 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronę (14).pdf pdf 519.78 2024-03-20 15:14:17 Public message

Announcements

2024-03-20 15:14 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-05 12:55 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-05 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 287 820,00 PLN brutto.
2024-02-28 09:14 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje pismo dot. modyfikacji wzoru umowy.
UWAGA!
Zmianie ulegają następujące terminy:
- składania ofert z dnia 04.03.2024 r. godz. 11:00 na dzień 05.03.2024 r. godz. 11:00
- otwarcia ofert z dni 04.03.2024 r. godz. 11:05 na dzień 05.03.2024 r. godz. 11:05
- związania ofertą z dnia 02.04.2024 r. na dzień 03.04.2024 r.

Modyfikacja treści w [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmodyfikowany wzór u [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 752