Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.7.2024 Modernizacja drogi ul. Ciągłówka w Zakopanem

Dominika Majerczyk
Gmina Miasto Zakopane
Deadlines:
Published : 16-02-2024 15:10:00
Placing offers : 05-03-2024 11:00:00
Offers opening : 05-03-2024 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokument gwarancyjny (7).pdf pdf 317.84 2024-02-16 15:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu (7).pdf pdf 143.96 2024-02-16 15:10:00 Proceeding
SWZ - Modernizacja drogi ul. Ciągłówka (7).pdf pdf 1270.76 2024-02-16 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy (7).pdf pdf 562.39 2024-02-16 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Kosztorys ofertowy (7).pdf pdf 101.83 2024-02-16 15:10:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej (7).docx docx 41.95 2024-02-16 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (7).zip zip 142.91 2024-02-16 15:10:21 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (7).pdf pdf 453.72 2024-03-05 11:33:03 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronę (7).pdf pdf 529.19 2024-03-27 08:38:03 Public message

Announcements

2024-03-27 08:38 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-05 11:33 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-05 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 674 326,50 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 871