Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SKG.271.07.2024 Przebudowa drogi gminnej na obszarze Starego Miasta w Skarszewach: ul. Św. Jana

Andrzej Janikowski
Gmina Skarszewy
Deadlines:
Published : 16-02-2024 13:38:00
Placing offers : 07-03-2024 10:00:00
Offers opening : 07-03-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.6 2024-02-16 13:38:00 Proceeding
SWZ 16.02.24 droga Św. Jana.zip zip 166505.6 2024-02-16 13:38:00 Proceeding
271.07.2024 - zmiana SWZ-sig.pdf pdf 270.64 2024-02-20 11:16:04 Public message
załącznik nr 8 do SWZ - wzór umowy 20.02.24.docx docx 95.07 2024-02-20 11:16:04 Public message
271.07.2024 - zmiana SWZ nr 2-sig.pdf pdf 282.84 2024-02-23 11:11:31 Public message
Skarszewy - Etap I - odcinek św. Jana seko 1 kw. 23 przedmiar 23.02.24.pdf pdf 299.65 2024-02-23 11:11:31 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ 23.02.24.docx docx 27.6 2024-02-23 11:11:31 Public message
271.07.2024 - droga Św. Jana-sig.pdf pdf 269.7 2024-03-01 11:13:26 Public message
271.07.2024 - droga Św. Jana 05.03.24-sig.pdf pdf 261.7 2024-03-05 11:34:37 Public message
271.07.2024 - informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 270.1 2024-03-07 11:09:04 Public message
271.07.2024 - unieważnienie postępowania-sig.pdf pdf 300.97 2024-03-08 10:48:08 Public message

Announcements

2024-03-08 10:48 Andrzej Janikowski SKG.271.07.2024 - unieważnienie postępowania

271.07.2024 - uniewa [...].pdf

2024-03-07 11:09 Andrzej Janikowski SKG.271.07.2024 - informacja z otwarcia ofert

271.07.2024 - inform [...].pdf

2024-03-07 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.380.968,00 zł brutto
2024-03-05 11:34 Andrzej Janikowski SKG.271.07.2024 - wyjaśnienia Św. Jana

271.07.2024 - droga [...].pdf

2024-03-01 11:13 Andrzej Janikowski SKG.271.07.2024 - wyjaśnienia Św. Jana

271.07.2024 - droga [...].pdf

2024-02-23 11:11 Andrzej Janikowski SKG.271.07.2024 - zmiana SWZ nr 2

271.07.2024 - zmiana [...].pdf

Skarszewy - Etap I - [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

2024-02-20 11:16 Andrzej Janikowski SKG.271.07.2024 - zmiana SWZ

271.07.2024 - zmiana [...].pdf

załącznik nr 8 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1423