Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00206632/01 Wykonanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk

Deadlines:
Published : 16-02-2024 12:46:00
Placing offers : 04-03-2024 10:00:00
Offers opening : 04-03-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 1- Formularz oferty.doc doc 72.5 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc doc 59.5 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Zał. 2a- Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc doc 59 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc doc 62.5 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Zał. 3a- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc doc 62.5 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Zał. 4- zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby.doc doc 43.5 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Zał. 5 - Wykaz robót.doc doc 50.5 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Zał. 6 - Wykaz wyposażenia zakładu.doc doc 39.5 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Zał. 7 - Oświadczenie o aktualnosci braku podstaw wykluczenia.doc doc 43 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Zał. 8 Wzór umowy .doc doc 172.5 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Zał. 9 STWiORB.odt odt 34.16 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Zał. 10 Przedmiar robót.zip zip 650.93 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.92 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 425.84 2024-02-16 12:46:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 193.55 2024-03-04 12:09:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 196.68 2024-03-12 09:59:40 Public message
wybór.pdf pdf 200.81 2024-03-19 08:10:04 Public message

Announcements

2024-03-19 08:10 Anita Bogdańska Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty.

wybór.pdf

2024-03-12 09:59 Anita Bogdańska Zamawiający zamieszcza informację ze złożonych ofert dodatkowych na skutek negocjacji z Wykonawcą, który nie podlega odrzuceniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-12 09:56 Anita Bogdańska The message was withdrawn by the Buyer.
2024-03-04 12:09 Anita Bogdańska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 250 337,94 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 607