Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00206225 Przebudowa drogi gminnej nr 198008 w msc. Świętajno

Wojciech Lenkiewicz
Gmina Świętajno
Deadlines:
Published : 16-02-2024 11:54:00
Placing offers : 04-03-2024 12:00:00
Offers opening : 04-03-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.71 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-sig.pdf pdf 591.85 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SWZ.doc doc 65.5 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ.docx docx 21.76 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Projekt budowlany.rar rar 28392.52 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3b - Projekt budowlany.rar rar 56683.84 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4a do SWZ - Przedmiar robót.pdf pdf 93.45 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4b do SWZ - Przedmiar robót.pdf pdf 47.04 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Projekt Stałej Organizacji Ruchu.pdf pdf 3167.3 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 20.57 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 19.93 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 21.53 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 22.46 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.docx docx 18.49 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ.docx docx 18.61 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ.docx docx 21.49 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ.pdf pdf 411.62 2024-02-16 11:54:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 375.91 2024-03-01 09:45:24 Public message

Announcements

2024-03-01 09:46 Wojciech Lenkiewicz Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Art. 256 / Zmawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione/ ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605).

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-03-01 09:44 Wojciech Lenkiewicz The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 610