Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PP/4/2024 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych w dwóch lokalizacjach na terenie Miasta Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 15-02-2024 12:23:00
Placing offers : 29-02-2024 13:00:00
Offers opening : 29-02-2024 13:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania:

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych w dwóch lokalizacjach na terenie Miasta Bydgoszczy


Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 22.02.2024 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych w dwóch lokalizacjach na terenie Miasta Bydgoszczy


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024-02-15 KC SWZ - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych w dwóch lokalizacjach na terenie Miasta Bydgoszczy.doc doc 203.5 2024-02-15 12:23:00 Proceeding
2024-02-14 Załącznik nr 2 do Umowy - Karta gwarancji.DOC DOC 43.5 2024-02-15 12:23:00 Proceeding
2024-02-14 KC Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 19.17 2024-02-15 12:23:00 Proceeding
2024-02-14 KC Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej.docx docx 22.18 2024-02-15 12:23:00 Proceeding
2024-02-14 KC Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór Umowy.doc doc 252.5 2024-02-15 12:23:00 Proceeding
2024-02-14 KC Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty wraz z załącznikami.doc doc 58 2024-02-15 12:23:00 Proceeding
2024-02-14 KC Załącznik nr 1 do SWZ - Charakterystyka wariantów inwestycji.docx docx 11417.94 2024-02-15 12:23:00 Proceeding
2024-02-22 KC Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór Umowy poprawiony.doc doc 253 2024-02-22 08:52:46 Proceeding
2024-02-19 Pytania i odpowiedzi cz.1.pdf pdf 443.82 2024-02-19 14:05:11 Public message
2024-02-19 Zmiana SWZ.doc doc 184.5 2024-02-19 14:05:11 Public message
2024-02-19 Pytania i odpowiedzi cz.2.pdf pdf 276.18 2024-02-19 14:05:11 Public message
Pismo - UM Bydgoszcz WAB.pdf pdf 1506.28 2024-02-19 14:05:11 Public message
2024-02-20 Pytania i odpowiedzi-cz.3.pdf pdf 225.47 2024-02-21 12:08:06 Public message
2024-02-20 Pytania i odpowiedzi cz.4.pdf pdf 463.17 2024-02-21 12:43:10 Public message
2024-02-20 Pytania i odpowiedzi cz.5.pdf pdf 161.58 2024-02-21 13:51:05 Public message
2024-02-22 KC Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór Umowy poprawiony.doc doc 253 2024-02-22 08:52:25 Public message
2024-03-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 158.17 2024-03-13 14:04:17 Public message

Announcements

2024-03-13 14:04 Magdalena Urban 2024-03-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2024-03-13 Informacj [...].pdf

2024-02-22 08:52 Magdalena Urban 2024-02-22
Zamawiający informuje, że zmienił zapisy umowy dotyczące udziału podwykonawców § 9 :

Było:
Wykonawca będzie wykonywać prace bez udziału Podwykonawców.

Jest:
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców podczas realizacji przedmiotu umowy.

2024-02-22 KC Załącz [...].doc

2024-02-21 13:51 Magdalena Urban 2024-02-21 Pytania i odpowiedzi cz.5

2024-02-20 Pytania i [...].pdf

2024-02-21 12:43 Magdalena Urban 2024-02-21 Zamawiający zamieszcza w załączniku kolejne pytania i odpowiedzi.

2024-02-20 Pytania i [...].pdf

2024-02-21 12:08 Magdalena Urban 2024-02-21
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty do 29.02.2024 r. do godz.13:00
W załączniku znajdują się odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 20.02.2024 r.

2024-02-20 Pytania i [...].pdf

2024-02-19 14:05 Magdalena Urban 2024-02-19
Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 19.02.2024 roku (łącznie 4 załączniki).

2024-02-19 Pytania i [...].pdf

2024-02-19 Zmiana SW [...].doc

2024-02-19 Pytania i [...].pdf

Pismo - UM Bydgoszcz [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych w dwóch lokalizacjach na terenie Miasta Bydgoszczy Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2572 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załączników nr 1 i 2 do Formularza oferty Attachment required (0)
3 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1 do Formularza oferty (0)
4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia - Załącznika nr 1do Formularza oferty oraz polisy OC wraz z dowodem jej opłacenia (0)
5 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru Attachment required (0)
6 Brak podstawy wykluczenia - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia o braku wpisu na listę - Załącznika nr 4 do SWZ Attachment required (0)
7 Spełnienie warunków dot. ilości oraz czynności legalizacyjnych - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Załącznika nr 1 do Formularza oferty Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 896