Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rozbudowa Instalacji Sygnalizacji Pożarowej w OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

Piotr Jagodziński
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: GPP Grupa Zakupowa
Deadlines:
Published : 14-02-2024 14:18:00
Placing offers : 26-03-2024 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE .pdf pdf 142.82 2024-02-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Scenariusz pożarowy.pdf pdf 185.69 2024-02-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Projekt umowy instalacja ppoż_ 2024.doc doc 113.5 2024-02-14 14:18:00 Proceeding
Załacznik nr 4 Oświadczenie sankcyjne .docx docx 20.09 2024-02-14 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Projekt wykonawczy.zip zip 59059.28 2024-02-14 14:18:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rozbudowa Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją zawartymi w ogłoszeniu. 1 building work OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
Budowlanych 7
86-300, Grudziądz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Akceptacja załączonego projektu umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Referencje - Proszę załączyć referencje potwierdzające wykonanie co najmniej 3 instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w ciągu ostatnich 5 lat. Attachment required (0)
4 Certyfikat/licencja instalatora - Proszę załączyć certyfikat/licencję instalatora dla montowanego systemu (dotyczy kabli sensorycznych lub rozwiązania tożsamego. Attachment required (0)
5 Specyfikacja techniczna - Proszę załączyć specyfikację techniczną instalowanych elementów systemu. Attachment required (0)
6 Wizja lokalna - Proszę załączyć potwierdzenie odbycia wizji lokalnej na obiektach Zamawiającego. Attachment required (0)
7 Oświadczenie sankcyjne - Proszę załączyć skan podpisanego oświadczenia Attachment required (0)
8 Termin związania ofertą wynosi 30 dni - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1186