Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.261.1.2024 Remont obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych – etap II.

Deadlines:
Published : 14-02-2024 13:50:00
Placing offers : 01-03-2024 09:30:00
Offers opening : 01-03-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 181.04 2024-02-14 13:50:06 Proceeding
2.SWZ Remont mostów - etap II.docx docx 152.08 2024-02-14 13:50:08 Proceeding
3.SWZ Remont mostów - etap II.pdf pdf 1132.25 2024-02-14 13:50:10 Proceeding
4.Opis techniczny.pdf pdf 95.43 2024-02-14 13:50:12 Proceeding
5.Przedmiar robót.xls xls 66 2024-02-14 13:50:14 Proceeding
6.Kosztorys ofertowy.xls xls 69 2024-02-14 13:50:15 Proceeding
7.STWiORB.pdf pdf 17687.93 2024-02-14 13:50:22 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 485.62 2024-03-01 14:39:27 Public message
wybór bip.pdf pdf 655.6 2024-03-08 07:49:54 Public message
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 465.02 2024-03-01 09:30:00 Public message

Announcements

2024-03-08 07:49 Andrzej Wójcik Informacja o wyborze oferty.

wybór bip.pdf

2024-03-01 14:39 Andrzej Wójcik Informacja z sesji otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-01 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

kwota jaką zamawiają [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 689