Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.15.2024.EK Wydruk i wyklejenie billboardów w 2024 roku, stanowiących własność gminy wraz usługą czyszczenia

Elżbieta Kwestarz
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-02-2024 16:21:00
Placing offers : 23-02-2024 10:00:00
Offers opening : 23-02-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I SWZ.odt odt 144.73 2024-02-15 16:21:31 Proceeding
Dział II OPZ.pdf pdf 48.64 2024-02-15 16:21:31 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 84.32 2024-02-15 16:21:31 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.59 2024-02-15 16:21:31 Proceeding
Załacznik nr 1 do umowy.xlsx xlsx 12.63 2024-02-15 16:21:31 Proceeding
Załacznik nr 2 do umowy.docx docx 11.43 2024-02-15 16:21:31 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 116.78 2024-02-23 11:25:18 Public message
wynik.pdf pdf 118.86 2024-02-28 12:38:20 Public message

Announcements

2024-02-28 12:38 Elżbieta Kwestarz Wynik

wynik.pdf

2024-02-23 11:25 Elżbieta Kwestarz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-23 10:00 Buyer message Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 70.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400