Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ISR.271.2.2024.ZP Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gądno z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu

Sebastian Portkowski
Gmina Moryń
Deadlines:
Published : 15-02-2024 13:47:00
Placing offers : 04-03-2024 08:00:00
Offers opening : 04-03-2024 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 150.08 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
00_SWZ.pdf pdf 606.23 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
01_Formularz oferty.docx docx 30.47 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
02_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 26.56 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
03_Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 26.59 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
04_Zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 30.3 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
05_Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 27.24 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
06_UMOWA WZOR.docx docx 50.81 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
PROGRAM FUNKCJONALNO 1.pdf pdf 1329.4 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
PZT KANALIZACJA GADNO.2024.1.pdf pdf 884.19 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
PZT KANALIZACJA GADNO.2024.2.pdf pdf 1681 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
PZT.KANALIZACJA GADNO.2024.dwg dwg 7982.51 2024-02-15 13:47:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 179.92 2024-03-05 09:05:08 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 672.39 2024-04-09 13:41:45 Public message

Announcements

2024-04-09 13:41 Sebastian Portkowski Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2024-03-05 09:05 Sebastian Portkowski Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-04 08:00 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zawiadamia, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: kwotę w wysokości 4 980 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1274