Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.10.2024 Świadczenie usługi transportu sanitarnego i transportu krwi dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

Deadlines:
Published : 14-02-2024 13:24:00
Placing offers : 26-02-2024 10:00:00
Offers opening : 26-02-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 1442.58 2024-02-14 13:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 189.22 2024-02-14 13:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 70.23 2024-02-21 11:42:38 Public message
Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 757.89 2024-02-21 11:42:38 Public message
Załacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy - po zmianach.doc doc 60 2024-02-21 11:42:38 Public message
Wykaz ofert - protokół otwarcia.pdf pdf 684.24 2024-02-26 11:50:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 118.27 2024-03-19 13:26:28 Public message
Kwota przeznaczona na otwarcie.pdf pdf 679.89 2024-02-26 10:00:00 Public message

Announcements

2024-03-19 13:26 Karolina Żyrek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-26 11:50 Karolina Żyrek Wykaz ofert

Wykaz ofert - protok [...].pdf

2024-02-26 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2024-02-21 11:42 Karolina Żyrek Informacja o modyfikacji treści SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Przedłużenie terminu [...].pdf

Załacznik nr 1 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 848