Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZCM - ZP.270.6.2024.TP Sukcesywne dostawy paliw oraz płynów eksploatacyjnych do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

Deadlines:
Published : 14-02-2024 13:05:00
Placing offers : 26-02-2024 08:00:00
Offers opening : 26-02-2024 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 485.91 2024-02-14 13:05:00 Proceeding
Dodatek nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 85.5 2024-02-14 13:05:00 Proceeding
Dodatek nr 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy.xls xls 35.5 2024-02-14 13:05:00 Proceeding
Dodatek nr 3 do SWZ oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 57.5 2024-02-14 13:05:00 Proceeding
Dodatek nr 4 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 137.84 2024-02-14 13:05:00 Proceeding
Dodatek nr 5 do SWZ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 56 2024-02-14 13:05:00 Proceeding
Dodatek nr 6 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 30 2024-02-14 13:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 14.02.24.pdf pdf 125.02 2024-02-14 13:05:00 Proceeding
Wyjaśnienia 22.02.2024.pdf pdf 156.7 2024-02-22 11:05:30 Public message
Dodatek nr 4 zmina 22.02.24 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 137.88 2024-02-22 11:05:30 Public message
Informacja z otwarcia 26.02.2024.pdf pdf 126.72 2024-02-26 12:44:00 Public message
Informacja o wyborze strona internet..pdf pdf 143.19 2024-02-27 08:23:52 Public message

Announcements

2024-02-27 08:23 Katarzyna Wojciechowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-26 12:44 Katarzyna Wojciechowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-26 08:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia 725 000,00zł
2024-02-22 11:05 Katarzyna Wojciechowska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Wyjaśnienia 22.02.20 [...].pdf

Dodatek nr 4 zmina 2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 520