Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UP-2/II/24 (SZKOŁA) Wykonanie usług inżynieryjnych w zakresie projektowania i nadzoru dla wykonywanych prac remontowych, budowlanych. Remont (dostosowane, adaptacja): a)Pomieszczenia warsztatowego na pracownię dydaktyczną obróbki ręcznej ze stanowiskami spawalniczymi, b)Pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie socjalne dla pracowników gospodarczych. Budynki Warsztatów Praktycznej Nauki Zawodu ZSCKR w Sandomierzu. Roboty budowlane na rok 2024, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4.

Deadlines:
Published : 13-02-2024 12:27:00
Placing offers : 21-02-2024 10:00:00
Offers opening : 21-02-2024 10:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel:
506-866-192, 15-832-34-71 (Krzysztof Sieja-kierownik adm.-gosp. ZSCKR w Sandomierzu)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OFERTA_CENOWA_DO_WYP.pdf pdf 9870.79 2024-02-13 12:27:00 Proceeding
WYBOR_WYKON_PODPIS.pdf pdf 165.35 2024-02-21 14:12:54 Public message

Announcements

2024-02-21 14:12 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu komisja zamówieniowa (oceniająca) przedstawia pisemne zestawienie z wyboru wykonawcy w powyższym postępowaniu. (plik w załączeniu).

WYBOR_WYKON_PODPIS.p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie usług inżynieryjnych w zakresie projektowania i nadzoru. 1.Opracowanie dokumentacji: Przedmiar, kosztorys inwestorski, dokumentacja techniczna (projektowa) dla zadania: Remont (dostosowane, adaptacja): a)Pomieszczenia warsztatowego na pracownię dydaktyczną obróbki ręcznej ze stanowiskami spawalniczymi, b)Pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie socjalne dla pracowników gospodarczych. Budynki WPNZ ZSCKR w Sandomierzu. Roboty budowlane, remontowe na rok 2024. DOKŁADNY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH REMONTOWYCH DO USTALENIA Z INWESTOREM. 2.Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, autorskiego dla zakresu wykonywanych prac remontowych, budowlanych. (Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy, do dnia zakończenia prac budowlanych i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego). Dokładne wymagania w załączniku: OFERTA_CENOWA Załącznik proszę uzupełnić i dołączyć wymagane ZAŚWIADCZENIA: 1.Osoba przygotowująca dokumentację i prowadząca nadzór techniczny nad pracami budowlanymi musi posiadać: Aktualne osobiste uprawnienia projektowe budowlane BEZ OGRANICZEŃ o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zaświadczenie potwierdzające aktualność członkowską Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. lub przedstawić takie uprawnienia osoby, która będzie przygotowywać dokumentację techniczną, projektową. Aktualne osobiste (wydane na osobę prowadzącą nadzór techniczny) uprawnienia budowlane BEZ OGRANICZEŃ do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zaświadczenie potwierdzające aktualność członkowską Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Warunki potwierdzone dołączonymi do oferty zaświadczeniami o nadaniu w/w uprawnień. 2.Osoba przygotowująca dokumentację i prowadząca nadzór techniczny nad pracami budowlanymi musi przedstawić: 4 sztuki zaświadczeń, pozytywnych referencji potwierdzające prowadzenie nadzoru lub kierowanie robotami budowlanymi na obiektach budowlanych, w ciągu ostatnich 3 lat, minimalna wartość pojedynczej roboty budowlanej nad, którą był prowadzony nadzór lub usługa kierownika: 300 000,00zł brutto. Warunek potwierdzony dołączonymi do oferty 4 sztukami referencji. 1 service Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im, Ziemii Sandomierskiej
Mokoszyńska 1
27-600, Sandomierz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2575 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 1.Przygotowanie dokumentacji technicznej (Płatne w terminie: 14 dni od uzyskania przez Inwestora koniecznych pozwoleń i zgód na prowadzenie prac budowlanych, remontowych. Sposób płatności faktura VAT przelew, po dostarczeniu i akceptacji prawidłowo wystawionej faktury). 2.Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, autorskiego (Płatne w terminie: 14 dni po dokonaniu odbioru inwestorskiego przez Zamawiającego. Sposób płatności faktura VAT przelew, po dostarczeniu i akceptacji prawidłowo wystawionej faktury). W TYM MIEJSCU DOŁĄCZYĆ: Uzupełnione: OFERTA_CENOWA Do oferty dołączyć wymagane: ZAŚWIADCZENIA Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
3 Termin realizacji - 1.WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ: Termin 32 dni, od daty podpisania umowy z Wykonawcą-autorem. 2.Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, autorskiego dla zakresu wykonywanych prac budowlanych. (Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót, do dnia zakończenia prac i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu (przyjazdów), po stronie Wykonawcy. Wymagana udokumentowana wizyta na terenie budowy w obecności przedstawiciela inwestora, przez prowadzącego nadzór 2 razy w tygodniu i sporządzenie notatki z przeprowadzonych czynności. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 372