Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/ZP/2024 Sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów).

Deadlines:
Published : 13-02-2024 11:09:00
Placing offers : 04-03-2024 08:00:00
Offers opening : 04-03-2024 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
6_ZP_2024_SWZ.docx docx 118.93 2024-02-13 11:09:00 Proceeding
6_ZP_2024_SWZ_JEDZ_ZAL_4_do_SWZ_.docx docx 48.1 2024-02-13 11:09:00 Proceeding
6_ZP_2024_SWZ_UMOWA_Załącznik_nr_6_do_SWZ.doc doc 133.5 2024-02-13 11:09:00 Proceeding
6_ZP_2024_SWZ_załącznik_nr_2_formularz cenowy_NFZ_zmiana_1.xlsx xlsx 28.5 2024-02-13 11:09:00 Proceeding
6_ZP_2024_SWZ_Załączniki_nr_1,3,4A,5_NFZ_zmiana_1.doc doc 171.5 2024-02-13 11:09:00 Proceeding
6_ZP_2024_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE_2024-OJS031-00091413-pl.pdf pdf 255.35 2024-02-13 11:09:00 Proceeding
6_ZP_2024_SWZ_UMOWA_Załącznik_nr_6_do_SWZ_ZMIANA 1.doc doc 142 2024-02-29 12:39:55 Public message
6_ZP_2024_zapytania i odp.pdf pdf 272.83 2024-02-29 12:39:55 Public message
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pdf 217.54 2024-03-04 12:43:28 Public message
6_ZP_2024_wynik postępowania.pdf pdf 258.07 2024-04-04 13:35:13 Public message
kwota przeznaczona na sfinansowanie.pdf pdf 94.01 2024-03-04 08:00:00 Public message

Announcements

2024-04-04 13:35 Karina Suttor Zamawiający publikuje wynik postępowania

6_ZP_2024_wynik post [...].pdf

2024-03-04 12:43 Karina Suttor Zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie otwartych ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-03-04 08:00 Buyer message Zamawiający publikuje kwote przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

kwota przeznaczona n [...].pdf

2024-02-29 12:39 Karina Suttor Zamawijący publikuje odpowiedzi na zadane pytania wraz ze zmienonym załacznikiem nr 6 do SWZ tj. projekt umowy.

6_ZP_2024_SWZ_UMOWA_ [...].doc

6_ZP_2024_zapytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1258