Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.14.2024/AS Druk materiałów informacyjno - promocyjnych dla Wydziału Promocji i Sportu na rok 2024.

Agnieszka Szatkowska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-02-2024 16:05:00
Placing offers : 23-02-2024 10:00:00
Offers opening : 23-02-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 27.68 2024-02-15 16:05:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do Umowy.xlsx xlsx 9.22 2024-02-15 16:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 249.59 2024-02-15 16:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 58.24 2024-02-15 16:05:00 Proceeding
zmiana treści SWZ.pdf pdf 116.87 2024-02-19 10:38:55 Public message
Załacznik nr 1 do Umowy_zmiana19022024.xlsx xlsx 9.22 2024-02-19 10:38:55 Public message
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 107.1 2024-02-15 16:08:51 Public message
załączniki w wersji edytowalnej.odt odt 46.72 2024-02-15 16:11:07 Public message
zapytanie nr 1,2 oraz odpowiedź.pdf pdf 118.05 2024-02-20 12:51:22 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 120.73 2024-02-23 11:15:22 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 121.12 2024-03-18 12:21:47 Public message

Announcements

2024-03-18 12:21 Agnieszka Szatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-23 11:15 Agnieszka Szatkowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-23 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 41 180,40 zł brutto.
2024-02-20 12:51 Agnieszka Szatkowska w załączeniu zapytania nr 1, 2 wraz z odpowiedziami

zapytanie nr 1,2 ora [...].pdf

2024-02-19 10:38 Agnieszka Szatkowska W załączeniu zmiana treści SWZ.

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Załacznik nr 1 do Um [...].xlsx

2024-02-15 16:11 Agnieszka Szatkowska załączniki w wersji edytowalnej

załączniki w wersji [...].odt

2024-02-15 16:08 Agnieszka Szatkowska Dział III Projektowane postanowienia umowy

Dział III Projektowa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579