Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną

Tomasz Pustelak
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Deadlines:
Published : 09-02-2024 15:47:00
Placing offers : 14-03-2024 10:00:00
Offers opening : 14-03-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WT.2370.6.2023 - SWZ.docx docx 86.25 2024-02-09 15:47:00 Proceeding
WT.2370.6.2023 - SWZ.pdf pdf 13174.18 2024-02-09 15:47:00 Proceeding
WT.2370.6.2024 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.64 2024-02-09 15:47:00 Proceeding
WT.2370.6.2024 - zał nr. 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.docx docx 64.98 2024-02-09 15:47:00 Proceeding
WT.2370.6.2024 - zał. nr 2,3,5,6,7, do SWZ.DOC DOC 108 2024-02-09 15:47:00 Proceeding
WT.2370.6.2024 - zał. nr 4 do SWZ - JEDZ.DOC DOC 189 2024-02-09 15:47:00 Proceeding
WT.2370.6.2024 - zał. nr 8 do SWZ - wzór umowy.docx docx 51.21 2024-02-09 15:47:00 Proceeding
WT.2370.6.2024 - zał. nr 9 do SWZ - oswiadczenia wykonawcy z art 125 ust....docx docx 31.64 2024-02-09 15:47:00 Proceeding
WT.2370.6.2024 - zał. nr 10 do SWZ -wykaz dostaw.doc doc 37.5 2024-02-09 15:47:00 Proceeding
WT.2370.6.2024 - Odpowiedź do pytań.pdf pdf 867.19 2024-03-07 14:25:53 Public message
WT.2370.6.2024 - zał. nr 8 do SWZ - wzór umowy - aktualizacja 7.03.2024 r..docx docx 53.78 2024-03-07 14:25:53 Public message
WT.2370.6.2024 - Informacja z otwarcia ofert 1..pdf pdf 148.09 2024-03-14 14:58:17 Public message

Announcements

2024-03-14 14:58 Grzegorz Dubiel WT.2370.6.2024 - Informacja z sesji otwarcia ofert.

WT.2370.6.2024 - Inf [...].pdf

2024-03-14 10:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.450.000,00 zł
2024-03-07 14:25 Grzegorz Dubiel Informacja o zapytaniach Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Wykonawcy.

WT.2370.6.2024 - Odp [...].pdf

WT.2370.6.2024 - zał [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1142