Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: G.271.3.2.2024 Prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych dróg publicznych.

Jacek Kmita
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Wydział Geodezji i Kartografii
Deadlines:
Published : 09-02-2024 13:57:00
Placing offers : 14-02-2024 10:00:00
Offers opening : 14-02-2024 10:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w załączonym Zaproszeniu do składania ofert.

Oferty będą oceniane według kryterium najniższej ceny odnoszącego się do poszczególnych części 1 - 5 zadania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny ofertowej z oferentem/oferentami, który złożył/złożyli ofertę najkorzystniejszą.

Do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej zestawienie składowych ceny zadań 1, 2, 3 i 5 sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Składając ofertę, Oferent potwierdzi, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
G.271.3.2.2024_ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.pdf pdf 274.68 2024-02-09 13:57:00 Proceeding
G.271.3.2.2024_Załącznik nr 1 do Zaproszenia_wzór umowy.pdf pdf 285.62 2024-02-09 13:57:00 Proceeding
G.271.3.2.2024 Załącznik nr 2 do Zaproszenia.docx docx 17.21 2024-02-09 13:57:00 Proceeding
załącznik nr 2 do OPZ.pdf pdf 193.27 2024-02-09 13:57:00 Subject of the order
załącznik nr 3 do OPZ.pdf pdf 671.89 2024-02-09 13:57:00 Subject of the order
załącznik nr 4 do OPZ.pdf pdf 183.43 2024-02-09 13:57:00 Subject of the order
załącznik nr 5 do OPZ.pdf pdf 321.66 2024-02-09 13:57:00 Subject of the order
załącznik nr 1 do OPZ.pdf pdf 484.44 2024-02-09 13:57:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Prace geodezyjne związane z ukształtowaniem granic nieruchomości w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i Żelaznego szlaku rowerowego. Zakres opracowania z koncepcją niezbędnych prac geodezyjnych przedstawiono na Załączniku nr 1 do OPZ.

załącznik nr 1 do OP [...].pdf

1 service - (0)
2 Podział kompleksu działek nr 6.2-2749/39 i 6.2-3045/39 przy ul. Bogoczowiec. Koncepcję podziału przedstawiono na Załączniku nr 2 do OPZ.

załącznik nr 2 do OP [...].pdf

1 service - (0)
3 Wydzielenie z działki nr 6.2-1963/52 gruntu w pasach drogowych ul. Górniczej i Bogoczowiec. Zakres opracowania z koncepcją podziału przedstawiono na Załączniku nr 3 do OPZ.

załącznik nr 3 do OP [...].pdf

1 service - (0)
4 Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie znaków granicznych wyznaczających przebudowany pas drogowy ul. Kilińskiego. Zakres opracowania przedstawiono na Załączniku nr 4 do OPZ.

załącznik nr 4 do OP [...].pdf

1 service - (0)
5 Wydzielenie z działek nr 10.5-1411/286 i 10.5-415 gruntu pod pas drogowy ul. Czyża. Zakres opracowania z koncepcją podziału przedstawiono na Załączniku nr 5 do OPZ.

załącznik nr 5 do OP [...].pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Potwierdzenie zaakceptowania warunków - Należy potwierdzić zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i przyjęcie ich bez zastrzeżeń, np. używając sformułowania: przyjmuję bez zastrzeżeń warunki zamówienia (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 238