Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 886284 Wykonanie prac mechaniczno-montażowych urządzeń do analizy rozdrobnienia cementu w cementowni Górażdże.

Krystian Raczek
Górażdże Department: Grupa GÓRAŻDŻE
Deadlines:
Published : 09-02-2024 12:35:00
Placing offers : 15-03-2024 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Service

Requirements and specifications

OPIS WYMAGAŃ

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza  Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie: Wykonanie prac mechaniczno-montażowych urządzeń do analizy rozdrobnienia cementu w cementowni Górażdże w Choruli, ul. Cementowa 1, 47 - 316 Górażdże. 

Zakres prac:

Zakres prac obejmuje montaż 4 granulometrów on-line na młynach cementu nr 1, 3, 4 oraz nowej prasie rolowej (w budowie). Dwa urządzenia do montażu w roku 2024. Dwa urządzenia do montażu w roku 2025. W zakresie ofert należy przewidzieć wykonanie konstrukcji stalowych zawartych w projekcie (patrz załącznik), zakup przenośników ślimakowych ujętych w projekcie oraz wszelkie inne wytyczne projektanta w branży mechaniczno-budowlanej.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

  • Miłosz Hopej - Szybilski, tel. 77 777 9405, tel.kom. 695 056 225, e-mail: milosz.hopej-szybilski@heidelbergmaterials.com – w sprawach merytorycznych

  • Krystian Raczek, tel. 77 7778716, tel.kom. 693 839 585, e-mail: krystian.raczek@heidelbergmaterials.com – w sprawach handlowych

Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: 

  1. Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

  2. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A

  3. Kodeks Etyczny Dostawców

  4. Ogólne warunki zakupów 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OWZ_GC.pdf pdf 282.68 2024-02-09 12:35:00 Proceeding
BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf pdf 181.73 2024-02-09 12:35:00 Proceeding
BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf pdf 228.79 2024-02-09 12:35:00 Proceeding
Kodeks etyczny-listopad2023.pdf pdf 160.37 2024-02-09 12:35:00 Proceeding
Ochrona środowiska-wytyczne Górażdże Cement.pdf pdf 1027.01 2024-02-09 12:35:00 Proceeding
2024_02_05-Analizatory (1).zip zip 169060.23 2024-02-09 12:35:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Montaż urządzeń do analizy rozdrobnienia cementu. Zgodnie z dokumentacją 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 5% Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
3 Termin realizacji 10% Prosimy o potwierdzenie terminów (0)
4 Termin płatności 5% Preferowane 30 - 60 dni (0)
5 Gwarancja 10% Prosimy o podanie warunków gwrancji (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1231