Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZD.NZ.391.2-1.2024.MS Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń elektrycznych obiektów mostowych przez rzekę Wisłę na terenie miasta Płocka w 2024 roku - powtorzony

Magdalena Śmigielska
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Deadlines:
Published : 09-02-2024 10:16:00
Placing offers : 19-02-2024 10:00:00
Offers opening : 19-02-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja techniczna obiektów mostowych.7z 7z 201223.02 2024-02-09 10:16:00 Proceeding
Dział IV projektowane postanowienia umowy el. mosty 2024.doc doc 197.5 2024-02-09 10:16:00 Proceeding
załącznik nr 5 Koszotrys ofertowy konserwacja el. mosty 2024.doc doc 56 2024-02-09 10:16:00 Proceeding
Dział I i II SWZ 2Biezace utrzymanie el. mosty 2024(2).doc doc 869.5 2024-02-09 10:16:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu mosty 2.pdf pdf 109.45 2024-02-09 10:16:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja urz.elektr. na mostach 2024 zm.doc doc 112 2024-02-09 10:16:00 Proceeding
informacje z otwarcia ofert2024 p.pdf pdf 434.5 2024-02-19 15:46:14 Public message
wynik konserwacja most 2024 powtórzony (2) p.pdf pdf 437.36 2024-02-21 15:33:40 Public message

Announcements

2024-02-21 15:33 Magdalena Śmigielska w załączeniu wynik postępowania

wynik konserwacja mo [...].pdf

2024-02-21 15:05 Magdalena Śmigielska The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-19 15:46 Magdalena Śmigielska W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacje z otwarci [...].pdf

2024-02-19 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zadania ma przeznaczone środki wysokości 340.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385