Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/D-83/0083/P-PN/2024/U Wykonanie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia podlegającego szczególnej ochronie, na terenie obiektów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL), zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6, ul. Kolskiej 13, ul. Ostroroga 35A oraz mienia, za które ITWL jest odpowiedzialny poza ww. terenami chronionymi, w tym w trakcie jego przewozu (konwojowania).Ogłoszenie nr 2024/BZP 00098362/01 z dnia 2024-02-08

Deadlines:
Published : 08-02-2024 15:56:00
Placing offers : 21-02-2024 09:00:00
Offers opening : 21-02-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 12729.34 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.docx docx 63.23 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.pdf pdf 372.89 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1A FORMULARZ OFERTY.docx docx 24.35 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1A FORMULARZ OFERTY.pdf pdf 541.63 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ FORMULARZ OFERTY.xlsx xlsx 15.48 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA.docx docx 23.01 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA.pdf pdf 349.07 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW.docx docx 21.24 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW.pdf pdf 337.79 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KANCELARI.docx docx 23.12 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KANCELARI.pdf pdf 389.21 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI.DOC DOC 22.4 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI.pdf pdf 348.15 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ WYKAZ USŁUG.pdf pdf 355.1 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ WYKAZ USŁUG.rtf rtf 94 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 24.01 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA.pdf pdf 337.4 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH.docx docx 25.49 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH.pdf pdf 344.95 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI.docx docx 24.42 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI.pdf pdf 338.96 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 447.71 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SWZ UMOWA POWIERZENIA DANYCH.pdf pdf 219.77 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 291.61 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ OŚWIADCZENIE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.docx docx 21.44 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ OŚWIADCZENIE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.pdf pdf 336.7 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.docx docx 23.05 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.pdf pdf 336.23 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
2024BZP 00098362.pdf pdf 160.77 2024-02-08 15:56:00 Proceeding
MX-5071_20240219_102436.pdf pdf 242.81 2024-02-19 10:50:44 Public message
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 245.46 2024-02-14 13:17:14 Public message
POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.docx docx 63.16 2024-02-20 11:48:19 Public message
SPROSTOWANIE.pdf pdf 1658.15 2024-02-20 11:48:19 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 261.98 2024-02-21 10:21:01 Public message
KWOTA NA SFINANSOWANIE.rtf rtf 186.7 2024-02-21 09:00:00 Public message

Announcements

2024-02-21 10:21 Elżbieta Kalwasinska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-02-21 09:00 Buyer message 2460000,00 PLN

KWOTA NA SFINANSOWAN [...].rtf

2024-02-20 11:48 Elżbieta Kalwasinska SPROSTOWANIE

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK [...].docx

SPROSTOWANIE.pdf

2024-02-19 10:50 Elżbieta Kalwasinska WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

MX-5071_20240219_102 [...].pdf

2024-02-14 13:17 Elżbieta Kalwasinska WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 739