Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DL.4251.6.2024.AWP Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni na terenach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju

Agnieszka Wojtal-Popko
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Published : 08-02-2024 12:45:00
Placing offers : 13-02-2024 09:00:00
Offers opening : 13-02-2024 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju działając w imieniu nw. Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni na terenach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju na następujące zadania:


Zadanie 1: Wycinka 1 szt. drzewa wraz z frezowaniem korzeni, gatunek świerk kłujący z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 1163/61). Metoda wycinki dowolna, w przypadku braku możliwości dojazdu (teren nieutwardzony, zieleń) prace należy wykonać metodą alpinistyczną.

i/lub*

Zadanie 2:

Wycinka 1 szt. drzewa wraz z frezowaniem korzeni, gatunek świerk pospolity z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Dunikowskiego 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 3321/54). Metoda wycinki dowolna, w przypadku braku możliwości dojazdu (teren nieutwardzony, zieleń) prace należy wykonać metodą alpinistyczną.

i/lub*

Zadanie 3: Wycinka 1 szt. drzewa wraz z frezowaniem korzeni, gatunek śliwa tarnina z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 10-12 w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 2542/54). Metoda wycinki dowolna, w przypadku braku możliwości dojazdu (teren nieutwardzony, zieleń) prace należy wykonać metodą alpinistyczną.

i/lub*

Zadanie 4: Wycinka 1 szt. drzewa wraz z frezowaniem korzeni, gatunek lipa drobnolistna z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastów 5 w Jastrzębiu-Zdroju (działka nr 3336/54). Metoda wycinki dowolna, w przypadku braku możliwości dojazdu (teren nieutwardzony, zieleń) prace należy wykonać metodą alpinistyczną.

*Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, tj. można złożyć ofertę na wybrane zadanie.


2. Termin realizacji: maksymalnie do 22.02.2024 r.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zaproszenie.pdf pdf 165.4 2024-02-08 12:45:00 Proceeding
decyzja zad. 1.pdf pdf 1875.09 2024-02-08 12:45:00 Proceeding
decyzja zad. 2.pdf pdf 2877.54 2024-02-08 12:45:00 Proceeding
decyzja zad. 3.pdf pdf 565.06 2024-02-08 12:45:00 Proceeding
decyzja zad. 4.pdf pdf 1439.61 2024-02-08 12:45:00 Proceeding
mapka Dunikowskiego 1-3.pdf pdf 892.6 2024-02-08 12:45:00 Proceeding
mapka Morcinka 10-12.pdf pdf 1254.75 2024-02-08 12:45:00 Proceeding
mapka Piastów 5.pdf pdf 854.94 2024-02-08 12:45:00 Proceeding
mapka Żeromskiego 1-3.pdf pdf 882.73 2024-02-08 12:45:00 Proceeding
4. Zestawienie ofert.pdf pdf 64.8 2024-02-14 07:57:55 Public message
5. ogłoszenie wyników.pdf pdf 499.14 2024-02-14 12:10:01 Public message

Announcements

2024-02-14 12:10 Agnieszka Wojtal-Popko Ogłoszenie wyników w załączeniu.

5. ogłoszenie wynikó [...].pdf

2024-02-14 07:57 Agnieszka Wojtal-Popko W załączeniu zestawienie złożonych ofert.

4. Zestawienie ofert [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Proszę nie wpisywać ceny, oferty zostaną ocenione na podstawie cen wskazanych w Formularzu Ofertowym 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz Ofertowy - Należy dołączyć Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 504