Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.26.607.2023 Dostawa 144 sztuk kół monoblokowych do pojazdów typu 31WE i 45WE

Zamówienia Publiczne
Koleje Małopolskie
Deadlines:
Published : 07-02-2024 13:51:00
Placing offers : 22-02-2024 09:00:00
Offers opening : 22-02-2024 09:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 2 do SWZ_Oświadczenie.docx docx 19.01 2024-02-07 13:51:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ_Oświadczenie.docx docx 19.09 2024-02-07 13:51:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ_PPU.docx docx 120.41 2024-02-07 13:51:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 1027.34 2024-02-07 13:51:00 Proceeding
SWZ.DOCX DOCX 1059.42 2024-02-07 13:51:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy.docx docx 32.7 2024-02-07 13:51:00 Proceeding
14022024_zmiana terminu-sig.pdf pdf 326.53 2024-02-14 15:20:40 Public message
16022024_odpowiedzi-sig.pdf pdf 377.07 2024-02-16 11:26:26 Public message
informacja o kwocie.docx docx 1049.81 2024-02-22 08:51:46 Public message
22022024_informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 319.32 2024-02-22 14:22:15 Public message
28022024_ informacja o wyborze-sig.pdf pdf 321.54 2024-02-28 11:32:49 Public message

Announcements

2024-02-28 11:32 Zamówienia Publiczne informacja o wyborze

28022024_ informacja [...].pdf

2024-02-22 14:22 Zamówienia Publiczne informacja z otwarcia ofert

22022024_informacja [...].pdf

2024-02-22 08:51 Zamówienia Publiczne informacja o kwocie

informacja o kwocie. [...].docx

2024-02-16 11:26 Zamówienia Publiczne odpowiedzi na pytania

16022024_odpowiedzi- [...].pdf

2024-02-14 15:20 Zamówienia Publiczne zmiana terminu

14022024_zmiana term [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709