Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDM.NE-3.333.4.2024 Odtworzenie odcinków nawierzchni jezdni ulic Ceramicznej, Brzozowej i Browarnej w Przemyślu

Deadlines:
Published : 07-02-2024 11:11:00
Placing offers : 22-02-2024 10:00:00
Offers opening : 22-02-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1110.86 2024-02-07 11:11:00 Proceeding
zał nr 3 - kosztorys ofertowy.pdf pdf 558.6 2024-02-07 11:11:00 Proceeding
zał. nr 1 formularz ofertowy.doc doc 66.5 2024-02-07 11:11:00 Proceeding
zał. nr 2 wzór oświadczenia.docx docx 22.34 2024-02-07 11:11:00 Proceeding
zał. nr 4 - przedmiar robót.pdf pdf 540.71 2024-02-07 11:11:00 Proceeding
zał. nr 5 - STWiORB.pdf pdf 1122.59 2024-02-07 11:11:00 Proceeding
zał. nr 6 - plany sytuacyjne.zip zip 2561.69 2024-02-07 11:11:00 Proceeding
zał. nr 7 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 900.24 2024-02-07 11:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 624.91 2024-02-22 13:31:42 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 672.98 2024-03-18 13:22:13 Public message

Announcements

2024-03-18 13:22 Joanna Podolak Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-22 13:31 Joanna Podolak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-22 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 240.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 671