Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO.2521-02/2024 Kompleksowe świadczenie usług w zakresie czyszczenia urządzeń sozotechnicznych wraz z odbiorem odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków technologicznych i deszczowych na terenie MZK Sp. z o.o. w Opolu

Deadlines:
Published : 06-02-2024 13:01:00
Placing offers : 23-02-2024 11:00:00
Offers opening : 23-02-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu na: Kompleksowe świadczenie usług w zakresie czyszczenia urządzeń sozotechnicznych wraz z odbiorem odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków technologicznych i deszczowych na terenie MZK Sp. z o.o. w Opolu.

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) oraz pozostałą niezbędną dokumentację.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oferta_06.02.2024.docx docx 21.57 2024-02-06 13:01:00 Proceeding
Projekt umowy_06.02.2024.pdf pdf 81.33 2024-02-06 13:01:00 Proceeding
SWZ_06.02.2024.pdf pdf 122.51 2024-02-06 13:01:00 Proceeding
Zał.nr 1 do Umowy_06.02.2024.pdf pdf 35.4 2024-02-06 13:01:00 Proceeding
Termin wizji lokalnej_14.02.2024.docx docx 14.44 2024-02-14 12:42:01 Public message
Informacja o modyfikacji treści projektu umowy oraz informacja o zmianie terminu składania ofert_14.02.2024.docx docx 15.19 2024-02-14 12:46:38 Public message
SWZ_14.02.2024.pdf pdf 118.04 2024-02-14 12:46:38 Public message
Projekt umowy_14.02.2024.pdf pdf 82.45 2024-02-14 12:46:38 Public message
Odpowiedź na pytanie_19.02.2024.docx docx 12.67 2024-02-19 08:41:22 Public message
SWZ_21.02.2024.pdf pdf 118.02 2024-02-21 09:03:53 Public message
Projekt umowy_21.02.2024.pdf pdf 82.42 2024-02-21 09:03:53 Public message
Oferta_21.02.2024.docx docx 21.59 2024-02-21 09:03:53 Public message
Odp. na pytanie oraz inf. o modyfikacji tresci projektu umowy, SWZ, Oferty_21.02.2024.docx docx 17.21 2024-02-21 09:03:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_05.03.2024.pdf pdf 47.56 2024-03-05 11:17:46 Public message

Announcements

2024-03-05 11:17 Izabela Szopa Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do korespondencji z dnia dzisiejszego, tj.: 05.03.2024 r. dotyczącej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, w załączeniu przesyłam brakujący załącznik.
Pozdrawiam serdecznie
Izabela Szopa

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-05 10:06 Izabela Szopa Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty_05.03.2024.
Pozdrawiam serdecznie

Izabela Szopa
2024-02-21 09:03 Izabela Szopa Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na pytanie oraz informację o modyfikacji treści projektu umowy, SWZ, Oferty_21.02.2024.
Pozdrawiam serdecznie
Izabela Szopa

SWZ_21.02.2024.pdf

Projekt umowy_21.02. [...].pdf

Oferta_21.02.2024.do [...].docx

Odp. na pytanie oraz [...].docx

2024-02-19 08:41 Izabela Szopa Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na pytanie_19.02.2024.
Pozdrawiam
Izabela Szopa

Odpowiedź na pytanie [...].docx

2024-02-14 12:46 Izabela Szopa Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację o modyfikacji treści projektu umowy oraz informację o zmianie terminu składania ofert_14.02.2024

Informacja o modyfik [...].docx

SWZ_14.02.2024.pdf

Projekt umowy_14.02. [...].pdf

2024-02-14 12:42 Izabela Szopa Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej_14.02.2024
Pozdrawiam
Izabela Szopa

Termin wizji lokalne [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 868