Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.252.I.5.2024 Odbudowa drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe od km 0+220,00 do km 2+431,00

Deadlines:
Published : 07-02-2024 11:53:00
Placing offers : 22-02-2024 10:00:00
Offers opening : 22-02-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.zip zip 22353.8 2024-02-07 11:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 182 2024-02-07 11:53:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - edytowalne.docx docx 69.2 2024-02-07 11:53:00 Proceeding
SWZ - z możliwością negocjacji.pdf pdf 1076.65 2024-02-07 11:53:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ z 20.02.2024 r. .pdf pdf 187.54 2024-02-20 08:26:41 Public message
Modyfikacja SWZ z 20.02.2024 r. .pdf pdf 49.15 2024-02-20 08:28:35 Public message
Załączniki do modyfikacji SWZ.zip zip 4130.03 2024-02-20 08:28:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 58.91 2024-02-22 11:18:12 Public message
Informacja- Oferty dodatkowe.pdf pdf 50.6 2024-03-12 10:37:50 Public message
Wybór oferty - Platforma.pdf pdf 80.81 2024-04-10 09:33:40 Public message

Announcements

2024-04-10 09:33 Krzysztof Tomczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty - Platf [...].pdf

2024-03-12 10:37 Krzysztof Tomczak Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja- Oferty d [...].pdf

2024-02-22 11:18 Krzysztof Tomczak Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.02.2024 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-22 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 3 830 849,94 złotych (brutto).
2024-02-20 08:28 Krzysztof Tomczak Modyfikacja treści SWZ z dnia 20.02.2024 r.

Modyfikacja SWZ z 20 [...].pdf

Załączniki do modyfi [...].zip

2024-02-20 08:26 Krzysztof Tomczak Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 20.02.2024 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1191