Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.8.2024.AG Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Wydziału Promocji i Sportu Urzędu Miasta Płocka.

Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 06-02-2024 09:00:00
Placing offers : 16-02-2024 12:00:00
Offers opening : 16-02-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 578.01 2024-02-06 09:00:00 Proceeding
Dział III - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 97.83 2024-02-06 09:00:00 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.odt odt 33.31 2024-02-06 09:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.34 2024-02-06 09:00:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia Dział I.pdf pdf 219.91 2024-02-06 09:00:00 Proceeding
pytanie i odpowiedź 1.pdf pdf 113.67 2024-02-08 12:05:45 Public message
pytanie i odpowiedź 2.pdf pdf 112.58 2024-02-08 14:39:25 Public message
pytania i odpowiedzi 3.pdf pdf 114.51 2024-02-09 13:35:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 126.91 2024-02-16 13:42:48 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 142.79 2024-03-04 12:56:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych cz. 4.pdf pdf 116.58 2024-03-11 11:00:37 Public message
informacja o wyborze cz. 4.pdf pdf 130.87 2024-03-11 12:46:14 Public message

Announcements

2024-03-11 12:46 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4

informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-11 11:00 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych część 4

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-04 12:56 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 3 i 5.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-16 13:42 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-16 12:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć:
Cz. 1 - 20.910,00 zł brutto
Cz. 2 - 23.370,00 zł brutto
Cz. 3 - 39.360,00 zł brutto
Cz. 4 - 51.660,00 zł brutto
Cz. 5 - 20.910,00 zł brutto
2024-02-09 13:35 Alina Głuszek-Obszyńska Pytania z dnia 09.02.2024r. z odpowiedziami

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2024-02-08 14:39 Alina Głuszek-Obszyńska Pytanie z dnia 08.02.2024r. z odpowiedzią.

pytanie i odpowiedź [...].pdf

2024-02-08 12:05 Alina Głuszek-Obszyńska Pytanie z dnia 07.02.2024r. z odpowiedzią.

pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1035