Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-PN/UE/07/24 Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku – dostawa aparatu USG oraz echokardiografu

Deadlines:
Published : 16-02-2024 09:23:00
Placing offers : 19-03-2024 11:00:00
Offers opening : 19-03-2024 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4. Dokumenty zamówienia ZPPNUE0724.zip zip 838.46 2024-02-16 09:23:00 Proceeding
8. Ogłoszenie o zamówieniu 2024-OJS034-00099656-pl-ts.pdf pdf 126.54 2024-02-16 09:23:03 Proceeding
11. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 221.04 2024-03-07 14:26:19 Public message
14. Wyjaśnienia treści SWZ 14 03 2024.pdf pdf 250.15 2024-03-14 14:31:10 Public message
17. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 397.52 2024-03-19 11:44:30 Public message
29. Zawiadomienie o wyborze oferty - Platforma.pdf pdf 685.82 2024-03-26 07:59:04 Public message
32. Ogłoszenie o wyniku postępowania 194903-2024 - Wyniki - TED.pdf pdf 352.19 2024-04-03 11:24:40 Public message

Announcements

2024-04-03 11:24 Eliza Kruk Ogłoszenie o wyniku postępowania

32. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2024-03-26 07:59 Eliza Kruk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29. Zawiadomienie o [...].pdf

2024-03-19 11:44 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert

17. Informacja z otw [...].pdf

2024-03-19 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 428 760,00 zł brutto
2024-03-14 14:31 Eliza Kruk Wyjaśnienia treści SWZ

14. Wyjaśnienia treś [...].pdf

2024-03-07 14:26 Eliza Kruk Wyjaśnienia treści SWZ.

11. Wyjaśnienia treś [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1191