Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZ.271.7.2024 wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich w Stargardzie w 2024 roku

Jakub Majerski
Urząd Miejski Stargard Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 31-01-2024 14:11:00
Placing offers : 16-02-2024 10:00:00
Offers opening : 16-02-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Gmina Miasto Stargard zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich w Stargardzie w 2024 roku


w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.17 2024-01-31 14:11:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 698.11 2024-01-31 14:11:00 Proceeding
3. Dokumenty zamówienia.zip zip 1212.4 2024-01-31 14:11:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 322.84 2024-02-16 11:45:51 Public message
rozstrzygnięcie postępowania-sig.pdf pdf 348.55 2024-02-21 14:45:38 Public message

Announcements

2024-02-21 14:45 Lucjan Loduchowski Zamawiający przekazuje informację o rozstrzygnięciu postępowania.

rozstrzygnięcie post [...].pdf

2024-02-16 11:45 Lucjan Loduchowski Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-16 10:02 Lucjan Loduchowski Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 200 000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 719